To nie ja

Twój wizerunek jest dobrem osobistym.​

Wynika to z treści artykułu 23 kodeksu cywilnego:

Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Nie można prezentować / publikować czyjegoś zdjęcia bez zgody osoby, która jest na nim uwidoczniona. Nie możemy opublikować np. zdjęcia naszej byłej dziewczyny czy chłopaka na portalu społecznościom bez zgody osoby, która na nim jest.

Oczywiście, osoba, która wykonała zdjęcie, ma prawo do zdjęcia, ma tzw. prawo autorskie. Jednak zupełnie czym innym jest zgoda osoby uwidocznionej na zdjęciu na jej publikacje np. na portalu społecznościowym Facebook. Osoba, której wizerunek znajduje się na zdjęciu, ma bowiem prawo do ochrony tego wizerunku. Prawo to oznacza, że nie można bez jej zgody rozpowszechniać jej zdjęć, na których się znajduje. Wyjątkiem jest sytuacja, że osoba ta jest szczegółem całości – np. jest to zdjęcie publiczności na koncercie, a wśród tej publiczności jest również ta osoba. Osoba, która wykonała zdjęcia mógłby bez problemu opublikować zdjęcie, gdyby osoba, która znajduje się na zdjęciu udzieliła mu zezwolenia na wykorzystanie jej wizerunku, np. zgodziła się na umieszczenie tego zdjęcia na stronie w internecie.

W sieci istnieje strona tworząca twarze ludzi, którzy absolutnie nie istnieją i nigdy nie istnieli. Możecie sami wypróbować jak ten mechanizm działa. Wejdźcie na poniższą stronę, każde jej odświeżenie generuje nowe zdjęcie.

Ciekawostka odnośnie zdjęć na portalu Facebook:​

W przypadku Facebooka warto wiedzieć, że zgodnie z polityką tego portalu umieszczając zdjęcie na Facebooku, przyznajemy portalowi prawo do wykorzystywania naszych zdjęć i innych utworów. Zakładając konto na Facebooku, akceptujemy bowiem regulamin (zwykle jedynie przez „kliknięcie” – często niestety bez czytania go), w którym zapisane jest, iż: „W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej, takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim. Licencja wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły”. Kluczowe są ustawienia prywatności oraz aplikacji – to od nich zależy zakres udzielonej przez nas Facebookowi licencji. Dlatego tak ważne są ustawienia i nasza świadomość, co chcemy udostępnić, a czego nie.

Co można zrobić w przypadku bezprawnego rozpowszechniania naszego wizerunku?​

W razie naruszenia wizerunku, w tym zwłaszcza bezprawnego opublikowania zdjęcia na portalu społecznościowym, osobie uprawnionej przysługuje szereg określonych roszczeń. Przede wszystkim osoba, której wizerunek rozpowszechniono, może domagać się zaniechania dalszego rozpowszechniania swojego wizerunku i natychmiastowego usunięcia z portalu swojego zdjęcia albo filmu ze swoim wizerunkiem. Ponadto osoba ta może żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie.

Możesz wydrukować stronę internetową w domu lub pójść do notariusza. On swoim podpisem poświadczy co znajdowało się na stronie w danym dniu o konkretnej godzinie. Dowodem może być też egzemplarz gazety, w której pojawił się Twój wizerunek.

Gdy dowody na dokonanie naruszenia są już zabezpieczone, to polecam skontaktować się z osobą, która bezprawnie rozpowszechniła Twój wizerunek.

Można zrobić to samemu lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Możesz żądać:

  • usunięcia naruszenia;
  • przeprosin;
  • zapłaty określonej kwoty na cel społeczny;
  • zadośćuczynienia;
  • odszkodowania.