Skradziona tożsamość.

Osoba dokonująca kradzieży tożsamości musi jednak zdawać sobie sprawę, że popełnia przestępstwo. Podszywanie się pod kogoś w sieci spełnia przesłanki przestępstwa penalizowanego w art. 190a § 2 Kodeksu karnego, a co za tym idzie – zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Są dwa rodzaje kradzieży tożsamości. Pierwszy polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do otwarcia nowego konta na Twoje nazwisko, np. w celu otrzymania karty kredytowej, lub zawarcia umowy z dostawcą usług komórkowych. Drugi polega na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do uzyskania dostępu do Twoich kont w celu wykorzystania środków, zanim zorientujesz się, że coś jest nie tak. W dobie Internetu kradzież tożsamości jest dużo łatwiejsza niż kiedyś. Znacznie prościej jest teraz zdobyć dane osobowe i zrobić na czyjeś nazwisko bardzo duże zakupy w sklepie internetowym.

W sieci WWW złodzieje tożsamości mają do dyspozycji bogaty asortyment sposobów na zdobycie Twoich prywatnych danych. Obejmują one infekowanie komputera wirusami, wysyłanie e-maili z próbami wyłudzenia Twoich haseł lub innych informacji, obserwowanie Twojej obecności online i rejestrowanie naciśnięć klawiszy na klawiaturze, a nawet monitorowanie Twojej aktywności sieciowej w celu zdobycia najważniejszych danych osobowych.

Jak postępować w przypadku kradzieży tożsamości w sieci?

W pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić o tym serwis, za pośrednictwem którego ktoś się pod nas podszywa. Największe serwisy społecznościowe, takie jak Facebook czy Twitter posiadają do tego celu specjalne formularze zgłoszeniowe:

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948?helpref=faq_content

https://help.twitter.com/forms/impersonation

Jeżeli dany portal nie posiada takiego formularza, musimy zgłoszenie wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres, który zazwyczaj będzie na stronie serwisu w zakładce „kontakt” lub w treści regulaminu.

W przypadku, gdy do kradzieży tożsamości doszło w związku z założeniem konta w banku, należy niezwłocznie powiadomić o tym ten bank.

Po podjęciu powyższych działań powinniśmy złożyć na Policję lub Prokuraturę wniosek o ściganie przestępstwa z art. 190a § 2 Kodeksu karnego. Przestępstwo to jest bowiem ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Oznacza to, że organy ścigania rozpoczną dochodzenie wyłącznie po otrzymaniu stosownego wniosku, a nie wystarczy do tego powzięcie przez nich informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – jak ma to miejsce w przypadku przestępstw ściganych z urzędu.

Aby unieważnić dowód osobisty możesz wykorzystać poniższy portal: